Nieuwsgierige Helga bestraft

 

 

Haar handen trilden en het voelde alsof er een dikke knoop in haar maag zat toen ze achter zijn grote bureau zat, en zijn laptop die daar stond naar zich toe trok. Ze gluurde schuldbewust naar de gesloten deur die zijn kantoor van het hare scheidde, maar er dreigde geen onraad.

Het was lunchpauze, en ze bedacht zich dat ze wellicht 45 minuten tot haar beschikking had alvorens de andere leden van het team terug waren, en ze bedacht dat het eigenlijk heel gewoon was dat ze in zijn kantoor aanwezig was, ze was immers zijn persoonlijke assistente.
Ze slikte en voelde zich opgelaten, blozend bij de gedachte van wat ze van plan was te gaan doen, en gedurende een kort moment overwoog ze haar plannetje maar niet uit te voeren, maar haar nieuwsgierigheid won het toch van haar verstand. Het scherm was zwart geworden, misschien had de computer haar al buiten gesloten, maar ze slikte eens en dapper drukte ze op de returntoets, en haar hart fladderde van opwinding toen het scherm tot leven kwam.

Eindelijk zou ze onder ogen krijgen wat hij zo zorgvuldig voor haar verborgen hield.

Het begon vier maanden eerder, een nieuwe chef, Jacob, 30 jaar, ongeveer 10 jaar ouder dan zij, zelfverzekerd, overtuigd te zullen slagen, professioneel, en zijn komst was een uitgelezen kans voor haar om haar talenten te kunnen ontplooien. Ze konden meteen al goed met elkaar overweg en ze was al snel gepromoveerd tot zijn persoonlijke assistente.
Op een dag was hij in zijn kantoor, en niet bezig met een van de vele besprekingen die hij vaak had, hij kon alle tijd nemen om te lunchen en tijd besteden aan werken op zijn laptop. Ze wist dat het geen laptop van het bedrijf was, en ze wist ook zeker dat die niet met het bedrijfsnetwerk verbonden was, maar wanneer hij de tijd had werkte hij ongeveer vijfenveertig minuten achter elkaar, en wat ook wel voorkwam was dat hij zijn lunch naar zijn kantoor liet komen of ook wel vroeg hij haar naar de kantine te gaan om het op te halen.

 

 

Ze begon nieuwsgierig te worden naar wat hij aan het doen was toen ze op een keer zijn lunch bracht en hij er zorgvuldig voor zorgde dat wat op het scherm was onzichtbaar voor haar zou zijn door het scherm van haar gezichtsveld vandaan te draaien, of op een andere keer door het scherm dicht te klappen. En zelfs indien zijn kantoordeur open stond zorgde hij ervoor dat ze aan de andere kant van zijn bureau stond, naar haar lachte en haar bedankte voor het ophalen van zijn lunch. Zijn ogen twinkelden dan ondeugend, en daar werd haar nieuwsgierigheid alleen maar groter van.
Ze begon zich over hem af te vragen, of hij haar aardig vond, en hoe hij er uit zou zien zonder dat strakke kantoorkostuum, waarna ze zijn deur achter zich dicht trok en ze zich op haar eigen werkzaamheden stortte, boos op zichzelf over haar stomme jongemeisjes-gedachten. Maar, wat haar nieuwsgierigheid het meeste prikkelde was niet te weten wat of waar hij aan werkte in zijn rustige periodes.

Ze wist verder eigenlijk alles waar hij verder mee bezig was, behalve van dit...

Vandaag was geen uitzondering, de gebruikelijke ochtenddrukte, die wat afnam in de buurt van lunchtijd, en ze bracht hem zijn lunch en zijn koffie, zoals hij gevraagd had, en bij het binnenkomen zag ze dat hij druk bezig was op zijn toetsenbord, kennelijk tekst intikkend, en opnieuw sloot hij discreet het deksel van zijn laptop.
Maar vandaag, vrijwel direct nadat hij zijn boterhammen op had ging zijn telefoon, en hij ontving kennelijk een boodschap die spoed vereiste, hij greep zijn spullen bij elkaar en stormde zijn kantoor uit en riep over zijn schouder naar haar dat hij in ongeveer een uur terug zou zijn.
Ze keek hem na hoe hij met zijn auto het parkeerterrein afreed, liep terug naar haar kantoortje, en sloot de deur achter zich. Ze dwong zichzelf een paar minuten te wachten, om er zeker van te zijn dat hij niet iets had vergeten en onverwacht terug kon komen,
ze haalde een keer diep adem en liep opnieuw zijn kantoor in en zorgde ervoor dat ze deze keer de deur zorgvuldig achter zich dicht deed.
De grote kantoorstoel kraakte toen ze zich voorover leunde en zich aan de onderrand van zijn bureau met stoel en al dichter naar het bureau trok, en vond zichzelf starend naar een half voltooide zin in een paragraaf van een lang document. Niets wereldschokkends zo op het eerste gezicht, en ze voelde iets van teleurstelling in zich opkomen.

Maar dan werden haar ogen groot als schoteltjes en ze haalde diep adem toen ze de woorden las die haar behoorlijk van haar stuk brachten. Het rare gevoel in haar maag kwam weer terug, vlinders in haar buik maakte het moeilijk voor haar normaal adem te halen, en haar vingers drukte de toetsen om door 22 pagina`s tekst te bladeren tot ze het eind van het document bereikte.
Ze beet op haar lip en ze begon begerig te lezen, gluurde af en toe naar de deur en haar hart begon sneller te kloppen. Haar hoofd begon te gonzen toen ze zich realiseerde wat ze aan het lezen was, en eigenlijk was het haar meteen duidelijk dat het een heet en opwindend verhaal was, en ze veronderstelde dat het een van zijn fantasieŽn was die hij daar neergeschreven had. Gretig lezend absorbeerde ze zijn onbeschroomde woorden, haar polsslag ging tekeer of ze een eind gerend had, toen ze zich realiseerde dat een donker gedeelte van zijn verborgen gedachten zich voor haar ontvouwde.

Een donker verhaal van dominantie en onderworpenheid, van onderdrukking, bondage en straf.  

De sensatie die ze voelde werd verhoogd door de gelijkvormigheid van sommige van haar eigen onderdrukte gedachten en geheime verlangens. Dingen die ze nooit aan iemand zou bekennen, maar de bijkomende sensatie van het onbekende intrige nam haar mee en ze voelde zichzelf seksueel opgewonden raken door het verloop van zijn verhaal.
Haar gevoelens ontstaken een heet en vlammend vuur in haar binnenste toen ze verder las, gefascineerd door zijn gedachten in zijn verhaallijn, aangegrepen door zijn inventiviteit, geschokt door zijn brutale eerlijkheid over zijn verlangen naar seksuele dominantie, macht en straf, onderdrukking en bondage, straf op zijn ingebeelde partner. De achtergrond van het verhaal was oncomfortabel dicht bij zijn kantoor en het doen en laten rond haar eigen persoon, en hij betrok zijn onmiddellijke omgeving duidelijk bij zijn inspiratie. Ze vond zichzelf tegelijkertijd geschokt en angstig, maar toch waren de verschillen weer zo groot dat ze zichzelf niet met zekerheid in zijn referentiekader kon plaatsen.

Ze las het grootste gedeelte van zijn verhaal, en voelde hoe de spanning zich langzaam in haar lichaam opbouwde, en ze voelde de warmte tussen haar dijen toenemen.
Ze las verder en werd dieper gegrepen door opgewondenheid toen het plot zich onder haar ogen ontvouwde in een scenario, gelijk aan haar fantasieŽn die de opwindende plekjes in haar gedachten exact op de juiste plaats raakten, haar schede begon krampachtig samen te trekken en haar heupen begonnen te wentelen, en ze realiseerde zich dat ze nu in hoge staat van opwinding was. Ze voelde hoe de vochtigheid en warmte van haar verlangen zich door haar onderlichaam verspreidde tot ze zich niet meer kon inhouden, en naar de zoom van haar rok greep en die tot haar heupen omhoog trok en ze haar benen spreidde en met haar gretige vingers haar eigen hitte en vochtigheid voelde.
Haar oogleden trilden van genot toen haar vingers in haar doornatte schede binnen drongen, het ophitsende beeld dat hij in zijn verhaal schetste op haar gedachten gebrand.  

 

 

 


Ze had in het geheel niet door dat de gangdeur open ging, gevangen in haar eigen opwinding, en ze had hem zeker de tussendeur die hun kantoren scheidden niet horen openen, en zeker had ze geen idee dat hij geschokt door het beeld dat hij van haar zag en naar haar toekeek door de smalle opening van het glas in de deur.

Hij hield even stil en stormde zijn kantoor binnen, zijn geschoktheid vermengt met verwarring en woede, en zag haar ineenkrimpen in afgrijzen door het openslaan van de deur en zijn binnenstormen, haar handen vlogen omhoog in een poging haar rok naar beneden te trekken, en tegelijkertijd de laptop dicht te klappen. Haar gezicht werd vuurrood, haar stem verstopte haar keel en met dichtgeknepen stem stotterde zwakke verontschuldigingen, nauwelijks samenhangend.
Kwaad brulde hij "Vervloekt, Helga, wat denk je dat je aan het doen bent? Dit is strikt persoonlijk, en je hebt het recht niet je neus daarin te steken!'

Ze stond op en sloeg met dichtgeschroefde keel haastig haar rok zo goed als ze kon naar beneden. Nog steeds met een rode kop keek ze omhoog naar de verwoestende vuurzee in zijn ogen, en voelde zijn ongecontroleerde toorn. Hij liep om zijn bureau heen en nog steeds bevroren op de plaats waar ze stond keek ze toe hoe hij zijn laptop opende, en zag zijn neusgaten zich opensperren toen hij zich de strekking realiseerde van hoever ze zijn verhaal gelezen had en zijn vertrouwen geschaad had. Opeens voelde zij zich misselijk en niet half zo bijdehand meer dan toen ze zich een paar minuten eerder voelde!

Het was alsof er binnen in hem iets knapte. Hij smeet het deksel van de laptop dicht en zat in zijn stoel, greep haar arm en trok haar naar zich toe, trok haar ruw uit haar evenwicht en smeet haar voorover op zijn schoot, met haar handen haar gewicht opvangend op de vloer. Met afschuw begon zij zich te realiseren wat zijn bedoelingen zouden kunnen zijn maar haar rok was al omhoog om haar middel geslagen en haar rechterhand schoot achter haar rug in een poging haar open en bloot tentoongestelde private delen aan zijn blikken te ontrekken. Ze was zich duidelijk bewust dat haar kleine tangaatje niets maar dan ook niets voor hem verborg. Zijn linkerhand greep de hand die ze op haar rug had en drukte die tegen het smalle gedeelte van haar rug. Dan verhefde hij zijn rechterhand en bracht die hard neer op haar verrukkelijke en blootliggende billen. Ze slaakte een gilletje bij de eerste klets, maar hij voelde zich nog maar gedeeltelijk tevreden! Ferme kledders daalden op haar tere zachte billen neer, ze kronkelde om onder zijn afstraffing uit te komen, maar dat had geen enkele baat.

Dit was beslist niet bedoelt als een liefdevolle afstraffing!


Zijn woede verflauwe al snel toen hij zich realiseerde wat hij aan het doen was, haar achterste werd roze en in toenemende mate rood, en zijn aanvankelijke tomeloze woede werd ingenomen door de sensatie van het pak slaag op haar prachtige lichaam, vooroverliggend op zijn knieŽn, haar lichaam bokte en ze gilde nu minder en de kledders met zijn hand verschroeide haar verrukkelijke billen en de bovenkant van haar welgevormde satijnzachte dijen zonder medelijden. Zijn piemel was zo stijf, dat het hem bijna zeer deed en met een vloedgolf van schaamte realiseerde hij zich opeens dat het helemaal verkeerd was wat hij nu deed en dat hij duidelijk de grens van het betamelijke had overschreden.
Hij stopt, sloot zijn ogen en haalde diep adem, en probeerde te bedenken wat zijn volgende stap zou zijn. De spanning in haar op haar rug gedraaide arm verminderde, ze voelde zich versuft en was zich nauwelijks bewust dat hij gestopt was. Gevoelens van geschoktheid en schaamte vermengde zich met de stekende pijn in haar gemartelde billen, en in brachten haar in vervoering, vermengd met de hete extase, opgeroepen door het lezen van zijn verhaal.

"Ga staan" zei hij en ze worstelde om hem te gehoorzamen, haar knieŽn zwak en trillend, en haar liefdesnestje stuiptrekkend, ondanks of misschien zelfs om haar hachelijke situatie, en ze gleed met gebruik van beide haar handen van zijn schoot om haar gewicht te dragen, en haar linkerhand voelde de hardheid van zijn erectie.
Ze stond op en keek naar hem toen hij ging staan, de dikke bobbel in zijn broek onmiskenbaar, en zijn handen grepen haar armen en drukte haar naar de zijkant van zijn bureau. Hij veegde de daar liggende papierwinkel op de grond en schoof zijn laptop opzij en stond achter haar, en drukte haar met een hand in haar nek voorover over de rand van zijn bureau.
Haar inwendige raakte opnieuw in de knoop toen ze vermoedde wat er komen ging, maar hij zei niets, en drukte haar plat voorover op het oppervlak van zijn bureau.
Hij zij ďBlijf zo liggenĒ en ze keek naar de weerspiegeling in de glazen deur van zijn boekenkast.

Hij liep naar de deur van zijn kamer en ze hoorde de klik van het op slot draaien van de deur, en daarna trok hij de luxaflex voor het raam naar beneden om zijn privacy te verzekeren. Ze keek toe hoe hij terugkeerde, half overwegend te protesteren, maar ze zei niets en opnieuw vermoedde ze wat hij van plan was, gedeeltelijk angstig en gedeeltelijk in vervoering, en herkende de scŤne precies zoals beschreven in zijn verhaal.
Haar armen lagen gebogen op het oppervlak van het bureaublad, weerszijden naast haar hoofd, en zijn ene hand greep haar opnieuw beet, terwijl zijn andere hand haar rok omhoog sloeg en haar bijna naakte achterste ontblootte, en de taille van haar tanga`tje greep en het in een lange haal van haar lichaam af scheurde, en het gevoel van zijn macht en kracht veroorzaakte dat ze onvrijwillig huiverde.

Ze keek in de weerspiegeling van de glazen boekenkastdeur naar de intensiteit van zijn spanning, en voelde de drang opkomen te ontwijken, te argumenteren, te vechten, te huilen, en ze deed niets van dat al, gevangen in de pure erotische spanning van het moment. Ze verstrakte en ontspande beurtelings, veroorzaakt door de beroering die ze in haar binnenste voelde in het begin van haar ruggegraat, gealarmeerd dat hij nu zelf binnenkort haar onmiskenbare vochtige reactie zou ontdekken, haar eigen verborgen geheim zou nu snel aan het licht komen!
Ze voelde hem haastig zijn kleding losmaken, en zijn broek naar beneden schuiven en zijn gevangen erectie bevrijden, en ze voelde de hitte van zijn blote piemel haar naakte huid aanraken, en het gevoel deed haar ineenkrimpen. Hij gebruikte zijn beide handen en gleed genietend langs haar naakte en gekwelde billen, spreidde haar billen uiteen en spreidde haar kutlipjes, en ze gaf zich over aan datgene wat hij zou gaan doen.

Zijn blote benen drukten haar knieŽn verder uiteen en ze voelde de beharing op zijn benen langs de satijnzachte huid van de binnenkant van haar gespreide benen strijken en ze voelde de opgewonden hitte van zijn eikel in haar bilspleet.
Hij gleed met zijn vingers op en neer door haar bilspleet, spreidde met zijn duimen haar billen tot zijn vingers haar kutje onderzochten. Onderwijl dat hij haar schede verkende kreunde ze, en hij ontdekte tot zijn verassing haar hitte en vochtigheid.
Zijn handen grepen haar dijen en spreidde ze, haar billen wijd gespreid, en ze voelde de punt van zijn piemel door haar bilspleet glijden, en ze verstrakte toen ze vermoedde dat hij haar daar zou binnendringen, maar in plaats daarvan geleidde hij zich met zijn hand naar de warmte en de vochtigheid van haar geslacht, haar kleine gloeiende kutje wijd openstaand, hunkerend, en hij drukte haar benen wijder en wijder! Opeens voelde ze zijn eikel zich nestelen in haar natte en hete ingang, maar al haar weerstand was verdwenen. Ze wilde hem diep in zich voelen, en genoot van de dwang die hij op haar uitoefende, en probeerde hem tegen te werken en haar bene wat te sluiten, maar meteen voelde ze de kracht en hardheid van de spieren in zijn benen toen hij haar opnieuw uitspreidde, haar enkels wijder uiteen drukte en haar hunkerende geslacht nog verder open spreidde.

Ze voelde het contact met zijn heupen verminderen en zijn piemel glipte terug achteruit en dan beukte hij in een ruk naar voren kletste met zijn ballen tegen haar zachte billen. Zijn linkerhand greep haar opnieuw vol in haar lange haar en hij leunde voorover over haar heen, en begon langzaam, diep en genietend, te bewegen.
Zijn eikel drukte herhaaldelijk tegen haar baarmoedermond, en sidderingen van genot schoten door haar heen. Opeens stond hij stil, zijn piemel diep in haar schede begraven, en ze stond stokstil, en ze hunkerde ernaar dat hij verder zou gaan. Ze voelde gedurende een eeuwigheid zijn erectie langs de wanden van haar schede, en ze klemde de wanden van haar schede om zijn erectie heen, alsof ze de prijs die ze wilde wel uit hem wilde knijpen. Ondanks haar knijpen schoof zijn keiharde erectie toch uit haar.

Opeens voelde ze een vinger in de ingang van haar kontgaatje, indringend, dwingend,
en ze huiverde, en werd beloond met het opnieuw dieper zijn piemel in haar vagina te drukken. De vinger werd hardnekkig, en ze wist dat ze weinig kon doen om het te ontlopen. Naar adem snakkend voelde ze de vinger bij haar nauwe kontgaatje naar binnen dringen en ze klemde haar spieren er omheen en hield hem in haar greep, en het kon haar niet schelen dat ze hem verraadde hoe volledig welkom hij was!
Zijn duim schoof in haar natte schede en hield haar in zijn greep alsof hij een bowlingbal vast had, en even later geleidde hij zijn piemel naar de juiste hoek om haar opnieuw binnen te dringen. 
Ze wachtte tot hij opnieuw diep in haar was, zich voorbereidend en gretig hem te helpen, maar zijn bewegingen stopten opnieuw. Haar gebalde vuisten klemden in gretige nood, en een diepe keelachtig gegrom ontsnapte aan haar keel.
Stukje voor stukje gleed hij tergend langzaam bij haar naar binnen, zijn ogen genietend gesloten en genietend van het moment van absoluut genot van haar knijpende schede, totdat hij opnieuw tegen haar baarmoedermond stootte en er opnieuw een luide diepe grom aan haar keel ontsnapte!

Dan trokken zijn handen haar wat meer omhoog en rustte haar gewicht op haar ellebogen, handen plat op het blad van het bureau. Zijn beide handen grepen nu haar hoofdhaar en hij trok zich terug om opnieuw diep en hard op haar in te beuken.
Ze drukte haar billen achteruit om hem tegemoet te komen. Inwendig kookte hij vol verlangen zijn zaad diep in haar te schieten, maar dwong zichzelf te wachten en haar te laten hunkeren, maar het moment daartoe was al verstreken. Zijn toestoten werden nu lang en hard, aanvankelijk langzaam, maar opbouwend in snelheid en kracht. Hij gleed met een arm om haar heen en streelde haar naar aanraking hunkerende clitoris met een vinger, zijn controle over de situatie ontglipte hem, en hij ging opweg naar zijn eigen bevrediging.
Hun lichamen bonkten tegen elkaar en bij elk indrijven in elkaar drukte ze haar billen naar achter om zijn kracht tegemoet te komen, en hij voelde hoe haar verlangen naar een orgasme toenam. Zijn handen rukten haar bloes open en kneedde genietend haar stevige jonge borsten, nog gevangen in haar BH, maar schoof die omhoog en nam haar naakte borsten in zijn handen.
Ze voelde zijn handen langs haar tepels glijden en voelde hoe zijn vingers haar tepels ruw tussen zijn duimen en vingers draaiden, ze schreeuwde het uit van genot en voelde hem schudden.

Hun lichamen dreunden tegen elkaar en haar vingers grepen dwingend de rand van het bureaublad en ze richtte zich op haar ellebogen op tot een hoek van 45 graden.
Met een zucht gleed ze voorover op het bureaublad en zijn handen grepen rond haar heupen en hij dreunde wild en diep op haar in. Hun geluiden begonnen dierlijk te klinken, en het klonk alsof ze slechts seconden verwijdert waren van hun climax.
Met een diepe keelgrom voelde ze genietend hoe hij in haar explodeerde en zijn hete stralen tegen haar baarmoeder spoten en hoe haar eigen orgasme door haar heen scheurde!
Zijn rechterhand kledderde hard neer op haar bil, en hij drukte een vinger diep in haar nog naschokkend kontgaatje en vingerde haar krampende kontje, terwijl ze nog naschokte van haar orgasme, en ze was overweldigd door de intensiteit, en ze gierde het uit van genot.

Dan was het over, en gedurende enkele momenten vocht ze om haar ademhaling weer op orde te krijgen, ze voelde hem uit haar glijden en met zijn rug naar haar toe zijn kleding bijeen rapen en vlot de aangrenzende badkamer induiken, haar met brandende kutje en kontgaatje vooroverliggend achterlatend, voorovergebogen over de rand van zijn bureau, voelend hoe zijn sperma langs haar dijen naar beneden sijpelde.
Ze ging rechtop staan, ze gleed met haar hand over haar gemartelde billen, en voelde de hitte van zijn afstraffing. In verwarring en niet wetend wat te doen deed ze haar rok naar beneden, boog zich voorover en nam haar aan stukken gescheurde stringetje, en ordende zo goed en zo kwaad als mogelijk haar haren. Ze voelde hoe zijn nattigheid langs haar benen sijpelde, en begon zich af te vragen hoe ze haar weg kon maken naar het damestoilet, maar nog voor het zover was ging de deur van zijn aangrenzende badkamer open en hij kwam naar buiten en te beschaamd om oogcontact te maken, en met een handgebaar gaf hij aan dat ze zijn badkamer kon gebruiken.
Haastig stapte zonder hem aan te kijken naar binnen en sloot de deur achter zich. In het licht staarde haar weerspiegeling in de spiegel boven de wasbak naar haar terug, maar ze zag een vreemd en verfomfaaid gezicht met verward haar, blozend van inspanning en opgewondenheid.

Toen ze de badkamer uitkwam zag ze dat zijn laptop verdwenen was, en hij ook!
De rest van de dag vroeg ze zich af wat ze moest doen, op haar automatische piloot doorgaan met werken, nauwelijks in staat contact te houden met de werkelijkheid,
in gepeins verzonken over wat er zou gaan gebeuren bij zijn terugkomst, bezorgd over wat dit allemaal te betekenen had en wat het volgende zou gaan zijn.
Maar de hele tijd zag ze de beelden in haar hoofd die het lezen van zijn verhaal in haar hadden opgeroepen, alsook de scŤnes in haar geheugen die zich in de werkelijkheid af hadden gespeeld.
Ze zat voorzichtig op haar zere billen, naakt onder haar rok, en gluurde schuldig naar zijn deur, wachtend op zijn terugkeer.


Maar hij kwam niet terug...

 

 

 

Die avond lag ze thuis in haar warme bad en verzachtte haar pijn, terwijl de hele gebeurtenis zich opnieuw afspeelde in haar hoofd. Ze sloot haar ogen en zonk dieper achterover in het luxueuze warme water, worstelend met de verwarde en tegenstrijdige emoties die ze voelde.
De volgende dag kwam ze zich nerveus voelend op haar werk, en ontdekte dat zijn auto al op het pareerterrein stond, en ze bedacht zich dat hij ongewoon vroeg was.
Ze liep door het nog lege kantoorgebouw, met een brok in haar keel en een bonk zenuwen en haar angstbeeld werd sterker bij elke stap die ze nam. Toen ze bij haar bureau aankwam zag ze dat zijn kantoordeur gesloten was, en op haar bureau stond een grote bos bloemen, met daaraan een envelop, die ze openscheurde en het briefje dat er in zat las.

 

Lieve Helga

Het spijt me verschrikkelijk wat er gisteren gebeurt is. Het is het beste dat ik zo snel als mogelijk het bedrijf verlaat. Ik bespreek vanmiddag mijn ontslagname met personeelszaken, en daarna ben ik weg. Dank je voor alles wat je voor me gedaan hebt, je was een geweldige collega. Sorry dat ik er zo`n janboel van heb gemaakt. Mijn laptop ligt in je bureaulade, met het wachtwoord op een postit. Het ga je goed!

XXX, Jacob

 

Haar handen begonnen te trillen onder het lezen, ze keek op en zag bewegingen achter het glas van de deur naar zijn kantoor, en ze zag dat hij bij zijn boekenkast bezig was, kennelijk zijn boeken aan het inpakken. Haar maag trok samen. Het was duidelijk dat hij weg zou gaan, maar wat zou dat betekenen? Zou hij alles vertellen bij personeelszaken? Alles? Dat zou ze niet graag willen, en ze realiseerde zich dat ze ook niet wou dat hij weg zou gaan, het was helemaal zijn schuld niet, zij had zelf de stommiteit begaan zijn computer te openen en de inhoud te lezen.

 

En alles waar ze aan kon denken was een op handen zijnd onmetelijk verlies.